Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které mi poskytnete, považuji za přísně důvěrné a shromažďuji je (prostřednictvím webového objednávkového formuláře, e-mailem apod.) pouze proto, abych vás mohl kontaktovat a domluvit se s vámi na focení. Nepředávám je komukoli jinému, ani je nevyužívám k zasílání nevyžádaných sdělení.

Zpracovávat budu tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, elektronické snímky.

Dále uchovávám anonymní data o provozu na stránkách pro potřeby webové analytiky (služba Google Analytics).

Souhlas se zpracováním osobních údajů mi nejste povinni udělit, ale bez něj nebudu moci zpracovat vaši poptávku (kontaktovat vás). Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně, stejně jako máte právo požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje jsou v rámci služby zpracovávány, a požadovat jejich opravu, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Opatření je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.